Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector

Zie ook: https://koornetwerk.nl/nieuws/protocol/

 • Update: 26 juni 2021

 • Maatregelen met ingang van 26 juni 2021:

  • Repetities van zanggroepen zijn toegestaan. Voor zowel locaties binnen als buiten geldt geen maximale groepsgrootte, maar wel dat mensen 1,5 meter afstand moeten houden. De maximale groepsgrootte is dus afhankelijk van de beschikbare ruimte om onderling 1,5 meter afstand te kunnen houden.
  • Het geven van concerten is toegestaan. Zie hiervoor het kopje ‘concerten met publiek’ uit dit protocol.
  • De mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes geldt niet meer als de 1,5 meter aangehouden kan worden.
  • Neem ook kennis van het beleid van de eigen Veiligheidsregio voor eventuele regionale bijzonderheden.
 • Algemene richtlijnen

  • Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn: houd in het dagelijkse verkeer 1,5 meter afstand tot elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij een vermoeden van corona-gerelateerde gezondheidsklachten.
  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Wel dienen volwassenen de vereiste 1,5 meter tot kinderen en jongeren te bewaren. De overige voorwaarden en maatregelen uit het protocol gelden wel.
 • Afstand, ventilatie, registratie
 •  
 • Afstand:
 •  
  • Voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger, eventueel niet achter elkaar maar in een zigzagformatie zodat de zangrichting vrij blijft. Zie de afbeelding. Tussen koor en dirigent is het raadzaam een grotere ruimte in acht te nemen (minimaal 2,6 meter), omdat koorleden in de regel naar de dirigent toe zingen (zie schema bovenaan pagina).
 • Ventilatie:
  • Essentieel voor het beperken van de concentratie aerosolen is goede ventilatie, met instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht naar buiten, of naar een andere ruimte. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen.

 • Registratie:
 • Leg een presentielijst aan van aanwezige zangers en andere aanwezigen. Dit vergemakkelijkt eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.
 • Gebruik van de repetitieruimte
 •  
  • (Zie ook onder Afstand, ventilatie, registratie)
  • De richtlijnen in het protocol van de verhuurder voor het gebruik van een repetitieruimte zijn leidend. Stel in het geval een organisatie een eigen gebouw of ruimte beheert zelf richtlijnen op, in overeenstemming met richtlijnen voor beheer van (culturele) gebouwen.
  • Maak, in afstemming daarmee, een plan voor het gebruik van de ruimte, looproutes bij binnen komen en verlaten van de locatie, stallen van fietsen, gebruik van toiletten en andere logistieke zaken.
  • Verdeel de ruimte in zones of markeer individuele plaatsen met een sticker op de vloer, maak daarvan een plattegrond en gebruik deze als logistiek routeplan.
  • Lucht de ruimte regelmatig (ventilatoren aan, ramen/deuren open).
 • Lees het artikel https://koornetwerk.nl/corona/leg-je-ventilatie-nog-eens-onder-het-vergrootglas/ op de website van Koornetwerk Nederland. Schaf desgewenst als koor een CO2-meter aan, of treed in overleg met de exploitant van de ruimte waar men repeteert over controle op afdoende ventilatie.
 • Hygiëne repetitieruimte

  • Volg de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de ruimte gelden.
  • Maak een rooster met taakverdeling voor het gereedmaken en schoon achterlaten van de ruimte. Doe dit dus niet spontaan of collectief!
  • Neem zelf schoonmaakmiddelen mee, waaronder desinfecterende gel, of stem dit af met de verhuurder.
  • Desinfecteer voor en na gebruik de materialen (lessenaars, stoelen, muziekinstrumenten, geluidsapparatuur et cetera).
  • Beperk het aanraken van deuren en deurklinken; wijs één of twee personen daarvoor aan.
  • Beperk het gebruik van muziekinstrumenten, geluidsversterkingapparatuur en dergelijke tot de direct betrokkenen; gebruik alleen apparatuur en materialen die noodzakelijk zijn.
  • Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem eigen materialen mee terug naar huis of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker.
 • Coördinatie en organisatie

  • Zorg als vereniging voor een veilige gang van zaken, vanaf het vertrek uit huis van leden, tot hun thuiskomst.
  • Maak duidelijke afspraken over de setting rond de repetities, bijvoorbeeld het arriveren bij de repetities, de pauzes, het meenemen van drinken en het samenzijn na afloop. Blijf alert dat ook dan de regel van 1,5 meter geldt.
  • Zorg dat alle leden op de hoogte zijn van deze richtlijnen. Stuur deze toe, geef deze telefonisch door en vermeld ze in de ledenomgeving van de eigen website.
  • Wijs een of meer personen aan die toezien op naleving van alle voorwaarden, en aanspreekpunt is voor de gebouweigenaar, de overheid, koor-/orkestleden, en andere betrokkenen; deel aan alle leden mee wie waarvoor aanspreekbaar is.
  • Stuur 24 uur én kort vóór een repetitie een e-mailbericht naar de leden met in acht te nemen richtlijnen bij het samen komen. Herinner er daarbij aan dat iemand die mogelijke corona-gerelateerde ziekteverschijnselen heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts boven 38 graden) niet naar de repetitie mag komen. Hetzelfde geldt als een huisgenoot dergelijke klachten heeft. Adviseer hen zich te laten testen op mogelijke corona-infectie.
  • Vraag leden als er alternatieven zijn geen gebruik te maken van openbaar vervoer.
  • Zorg voor voldoende toezicht op naleving van het protocol en de aanvullende richtlijnen.
  • Heb aandacht voor personen die nog niet gevaccineerd zijn met een hoger risico, in het bijzonder senioren (= boven 70 jaar), diabetici en personen met hartproblemen, luchtwegklachten of overgewicht.
  • Alle maatregelen gelden op dit moment voor zowel mensen die gevaccineerd zijn als mensen die (nog) niet gevaccineerd zijn.
 • Concerten met publiek
 •  
  • Concerten met publiek zijn toegestaan.
  • Maximaal aantal bezoekers wordt bepaald door 100% capaciteit met inachtneming van 1,5 meter onderlinge afstand. Personeel van de locatie telt niet mee.
  • Bezoekers hebben een vaste zitplaats en een reservering en gezondheidscheck vooraf.Daarnaast gelden de voorwaarden van de verhuurder van de concertruimte over ruimtegebruik, afspraken rond hygiëne-maatregelen et cetera.
 • De gezondheidscheck (ook wel checkgesprek genoemd) is onderdeel van de richtlijnen van het RIVM bij klantcontact in contactberoepen.
 • Meer informatie via https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen